Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Trwające

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza przetarg pn.

"Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Numer ogłoszenia: 629212 -N- 2017, data zamieszczenia: 13.12.2017 r.

 

Załączniki:

SIWZ PT.2370.06.2017

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 6 - oświadczenie

ZAWIADOMIENIE O WYOBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

  

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia