Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Szkolenie podstawowe OSP w Gryfinie

W terminie od 23 marca do 22 kwietnia 2012 r. odbyło się kolejne już szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Tym razem w szkoleniu wzięli udział strażacy-ochotnicy z terenu gminy Gryfino, Banie i Stare Czarnowo. Szkolenie teoretyczne przeprowadzone zostało metodą e-learningową z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej. Po upływie określonego czasu kursanci przystąpili do egzaminu teoretycznego (testu), którego zdanie było warunkiem dopuszczenia do części praktycznej kursu.

Zajęcia praktyczne odbyły się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i prowadzone były w formie stanowisk tematycznych pod nadzorem funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Na zakończenie szkolenia odbył się egzamin końcowy. Obie formy egzaminu tj. test oraz praktykę pozytywnie zaliczyło 33 strażaków, tym samym uzyskali oni wymagane kwalifikacje uprawniające do bezpośredniego brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Zakończenie kursu odbyło się w świetlicy KP PSP w Gryfinie. Uroczystego wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursu dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie st. kpt. Andrzej Prokopski.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia