Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Ćwiczenia w komorze dymowej w Schwedt

 W dniu 03 marca br. w niemieckiej miejscowości Schwedt nad Odrą  w ramach współpracy pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i Freiwillige Feuerwehr, kolejna grupa strażaków ochotników terenu powiatu gryfińskiego miała możliwość zapoznania się, a następnie zaliczenia próby w komorze dymowej.

Do ćwiczeń przystąpiło 24 druhów z jednostek OSP Witnica, OSP Troszyn, OSP Zielin, OSP Stare Objezierze oraz OSP Kłosów. Po pozytywnym wyniku niezbędnych badań medycznych uczestnicy szkolenia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przystępowali do ćwiczeń wydolnościowo – zmęczeniowych, a następnie przechodzili ścieżkę treningową w komorze dymowej.

Test w komorze miał na celu sprawdzenie u ratowników umiejętności w zakresie:
- technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
- pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas), 
- poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej.


Wszyscy uczestnicy szkolenia zaliczyli test z wynikiem pozytywnym i tym samym uzyskali uprawnienia do korzystania ze sprzętu ODO podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia