Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Posiedzenie Zarządu Oddz. Pow. ZOSP RP

               08 lutego 2012 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie odbyło się posiedzenie nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie, któremu przewodniczył Prezes Zarządu dh Bronisław Tessar.


Podczas posiedzenia ukonstytuowało się prezydium Zarządu, w skład którego weszli:

Prezes dh Bronisław Tessar
V-ce Prezes mł. bryg. Jacek Rudziński
V-ce Prezes dh Jan Maranda
V-ce Prezes dh Michał Lidwin
Sekretarz dh. Grażyna Mażol
Skarbnik dh Lech Szymanowicz
Rzecznik prasowy dh Andrzej Szczepaniak
Członek dh Wojciech Długoborski
Członek dh. Teresa Sadowska
Członek dh Andrzej Salwa
Członek dh Zenon Trzepacz

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie

W skład Komisji do spraw młodzieży weszli:
dh Robert Dziedzic,
dh Andrzej Wiśniewski,
dh Paweł Trzaskoś.

         Wszystkie podjęte na posiedzeniu uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie. W dalszej części zebrania omówiono sprawy bieżące dotyczące między innymi:
- badań lekarskich oraz ubezpieczenia strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- wniosków oraz rozliczania dotacji Komendanta Głównego PSP przyznawanej jednostkom wchodzących w skład KSRG z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostek,
- wniosków na dofinansowanie do sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
- wniosków na odznaczenia,
- składek na Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

          Po zakończeniu posiedzenia odbyła się narada z Prezesami jednostek OSP z KSRG oraz Komendantami Gminnymi OSP z terenu powiatu gryfińskiego. W naradzie oprócz osób funkcyjnych z poszczególnych OSP udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mł. bryg. Jacek Rudziński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie Bronisław Tessar oraz  funkcjonariusze KP PSP w Gryfinie.
Głównymi zagadnieniami narady były między innymi:
-  statystyka zdarzeń za 2011 r.,
- cele wydatkowania oraz sposób rozliczenia dotacji budżetowej dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP działających w ramach KSRG,
- eliminacje gminne i powiatowe OTWP w roku bieżącym,
- międzygminne zawody sportowo-pożarnicze OSP,
- plany szkoleniowe na rok bieżący oraz metodyka prowadzenia szkoleń e - learingowych,
- inspekcje gotowości bojowej w jednostkach OSP,
- badania lekarskie oraz ubezpieczenia druhów OSP. 

 

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia