Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

            W dniu 9 grudnia 2011 o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA obradował IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Gryfinie. Zjazd rozpoczął wystąpieniem ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Lech Szymanowicz, który przywitał przybyłych delegatów oraz wszystkich zaproszonych gości.

Zjazd uświetnili swoją obecnością m.in.: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Wojciech Dobrak, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mł. bryg. Jacek Rudziński, Nadleśniczowie z Gryfina, Chojny i Mieszkowic, kapelan strażaków – ks. Jacek Fabiszak, Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie oraz wielu innych zaszczytnych gości.

Przewodniczącym obrad wybrany został wójt gminy Widuchowa dh Michał Lidwin, który czuwał nad sprawnym przebiegiem zjazdu.

Po powołaniu prezydium zjazdu oraz wyborze komisji zajazdowych dh Lech Szymanowicz złożył obszerne sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2007-2011, w którym poruszył szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek i zarządów OSP. Podziękował wszystkim druhom za społeczną działalność i zaangażowanie przy realizacji działań statutowych. Ciepłe słowa skierował również do władz samorządowych dziękując za wsparcie jednostek OSP.

Przewodniczący komisji rewizyjnej dh Wojciech Krosnowski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd jednogłośnie zagłosował za udzieleniem absolutorium.

Podczas zjazdu dh Lech Szymanowicz, Komendant Powiatowy PSP oraz dh Bronisław Tessar dziękując za współpracę oraz aktywne wsparcie jednostek wręczyli władzom samorządowym oraz przedstawicielom firm i instytucji okolicznościowe szklane statuetki.

Najważniejszym punktem programu zjazdu był wybór nowego zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. W skład nowego zarządu weszli:

Lp.
Imię i nazwisko
Gmina
1
dh Bartosz Duraj
Banie
2
dh. Teresa Sadowska Banie
3
dh Ryszard Kruszyński Cedynia
4
dh. Grażyna Mażol Cedynia
5
dh Łukasz Zator Cedynia
6
dh Wojciech Długoborski Chojna
7
dh Jan Będzak Chojna
8
dh Andrzej Będzak Chojna
9
dh Lech Szymanowicz Gryfino
10
dh Bronisław Tessar Gryfino
11
dh Zenon Trzepacz Gryfino
12
dh Andrzej Wiśniewski Gryfino
13
dh Wojciech Kasicki Gryfino
14
dh Jacenty Skwarzyński Gryfino
15
dh Andrzej Szczepaniak Gryfino
16
dh Andrzej Salwa Mieszkowice
17
dh Adam Cybort Mieszkowice
18
dh Danuta Piwowarczyk Mieszkowice
19
dh Jan Maranda Moryń
20
dh Robert Dziedzic Moryń
21
dh Marek Woś Stare Czarnowo
22
dh Dariusz Olszewski Stare Czarnowo
23
dh Zbigniew Kitlas Trzcińsko Zdrój
24
dh Wojciech Łogin Trzcińsko Zdrój
25
dh Piotr Radecki Trzcińsko Zdrój
26
dh Paweł Trzaskoś Trzcińsko Zdrój
27
dh Michał Lidwin Widuchowa
28
dh Wojciech Krosnowski Widuchowa
29
mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy PSP

 

Prezesem zarządu został dh Bronisław Tessar - były Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie, będący w poprzedniej kadencji wiceprezesem zarządu. Nowy prezes podjął decyzję, że zarząd w pełni ukonstytuuje się i wybierze prezydium na swoim kolejnym posiedzeniu.

Na koniec zjazdu Komendant Powiatowy PSP, nowo wybrany Prezes oraz członkowie prezydium ustępującego zarządu podziękowali druhowi Szymanowiczowi za dotychczasową działalność oraz zaangażowanie przy realizacji zadań wynikających ze sprawowanej funkcji. Życząc zdrowia, pogody ducha i dalszych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej wyrazili nadzieję na dalsze aktywne wspieranie w działaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na tą okoliczność dh Szymanowicz otrzymał ozdobny hełm strażacki oraz pamiątkową gramotę.

Zjazd zakończył się w atmosferze nadchodzących świąt wspólnym spotkaniem opłatkowym oraz obiadem. Wszyscy życzyli sobie nawzajem wiele dobrego, ale przede wszystkim spokojnych i bezpiecznych świąt.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie serdecznie dziękują Panu Wojciechowi Dobrakowi Dyrektorowi PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. za udostępnienie obiektu oraz pomoc przy organizacji Zjazdu.

Członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie

Członkowie nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie

Uczestnicy Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie

Więcej zdjęć znajduje się w galerii Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP w Gryfinie. Zapraszamy

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia