Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Obchody Dnia Strażaka

     W dniu 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

     Z uwagi na zaostrzone procedury spowodowane panującą pandemią, tegoroczne obchody miały szczególny wymiar.  W apelu udział wzięli jedynie funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni, pełniący w tym dniu służbę na terenie jednostki.

     Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Macieja Łempickiego Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straż Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzejowi Prokopskiemu. Po przywitaniu funkcjonariuszy odczytano życzenia przesłane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz życzenia złożone przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Jarosława Tomczyka.

     Komendant Powiatowy w swoim wystąpieniu wspomniał o bieżącej sytuacji, jaka ma miejsce w naszym powiecie jak i całym kraju. Podsumował 271 zdarzeń związanych z koronawirusem, z którymi zmagają się zarówno strażacy zawodowi jak i ochotnicy. Do działań tych należą stałe pomiary temperatury na przejściu granicznym w Krajniku Dolnym, w których wspierają naszą komendę strażacy z Pyrzyc, Choszczna, Stargardu i Myśliborza. Ponadto druhowie ochotnicy podejmują interwencje wspomagające mieszkańców powiatu polegające na:

- dezynfekcji przestrzeni publicznej,

- informowaniu społeczeństwa poprzez nadawanie komunikatów na ulicach o istniejącym zagrożeniu,

- dostarczaniu żywności oraz lekarstw osobom przebywającym na kwarantannie.

     Komendant Powiatowy wspomniał o tym, że choroba COVID-19 dotknęła mocno także naszych funkcjonariuszy. U siedmiu z nich wynik badań dały wynik pozytywny. Stąd też kwarantanna, a tym samym wymuszony pobyt w domu objął praktycznie wszystkich funkcjonariuszy. Dzięki wsparciu ze strony strażaków z Komendy Miejskiej PSP ze Szczecina oraz kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mogła funkcjonować w tym trudnym okresie, a strażacy nieśli pomoc mieszkańcom naszego powiatu. Z tego miejsca Komendant Powiatowy złożył podziękowania dla Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosława Tomczyka, Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie st.bryg. Kazimierza Lesisza oraz Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st.bryg. Macieja Zdęgi za udzieloną pomoc, a strażakom i kadetom za pełnienie służby w naszej komendzie. Jednocześnie wszystkim naszym strażakom, którzy mieli pozytywny wynik badań pod kątem COVID-10 życzył jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Z okazji strażackiego święta awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnieni zostali następujący strażacy z PSP:

- na stopień brygadiera – mł. bryg. Sławomir Michalski

- na stopień młodszego kapitana – aspirant Daniel Kałużniak

- na stopień aspiranta – mł. asp. Piotr Rozenblut

     Szczególne wyróżnienie nagrodą pieniężną od Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka otrzymał Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie mł. kpt. Maciej Łempicki.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia