Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Szkolenie Podstawowe Strażaków OSP

     W terminie od 25 października do 15 grudnia 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przeprowadziła szkolenie podstawowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfino, Banie, Widuchowa, Stare Czarnowo oraz Trzcińsko Zdrój. Szkolenie teoretyczne odbyło się w formie e-learningowej i zakończyło się testem wiedzy, natomiast część praktyczna zakończyła się egzaminem podczas którego strażacy musieli wykazać się wiedzą w zakresie m.in.: obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek, obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego, obsługi sprzętu gaśniczego, obsługi  sprzętu hydraulicznego, technik dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, znajomością technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednym z elementów szkolenia był test w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 31 strażaków.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia