Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Egzamin kończący szkolenie podstawowe.

     W dniu 28 października br. odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gryfińskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie. Szkolenie w terminie od 31 sierpnia do 28 październik 2018r. ukończyło 37 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu gryfińskiego . W czasie zajęć strażacy nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający z trzydziestu pytań z zakresu przewidzianego w programie szkolenia. W części praktycznej słuchacze musieli wykazać się wiedzą w zakresie:

obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek,

obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego,

obsługą sprzętu gaśniczego,

obsługi i znajomości sprzętu hydraulicznego,

technik dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych,

znajomością technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia