Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Turniej Wiedzy Pożarniczej

 W dniu 23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie odbyły się Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

Uroczystego otwarcia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski. W skali kraju była to już 41 edycja turnieju, w której udział wzięło 56 uczestników, w tym ze szkół podstawowych 23 uczniów, z gimnazjum 26 uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 7 uczniów.

Uczestnicy konkursu w pierwszej kolejności przystąpili do rozwiązania testu, który składał się z 40 pytań z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, znajomości historii pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki zakwalifikowały się do etapu ustnego, podczas którego każdy z uczniów musiał zmierzyć się z 5 pytaniami.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury w składzie: Przewodniczący Komisji - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski, Sekretarz – Karina Tyła, Członek Komisji - st. kpt. Krzysztof Bluj, Członek Komisji - st. kpt. Mirosław Podolak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Członek Komisji dh Andrzej Szczepaniak z Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie.

Laureatom konkursu nagrody wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, Paweł Mendyk przedstawiciel Nadleśnictwa Gryfino.

Wsparcia finansowego przy organizacji turnieju udzieliło Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Nadleśnictwa Gryfino, Chojna oraz Mieszkowice, firma Jaeger z Gryfina. Jednocześnie w tym roku środki finansowe na organizacje eliminacji powiatowych OTWP przydzielił Komendant Główny PSP w Warszawie ze środków uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 28 kwietnia w Płotach, powiat gryficki.  

Laureaci eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

I grupa wiekowa:

 1. Małgorzata Solska - SP Grzybno,
 2. Dawid Podolski - SP Żabnica,
 3. Miron Grabowski - SP Radziszewo,
 4. Weronika Kopanicka - SP Trzcińsko Zdrój,
 5. Karol Spica - SP nr 1 Gryfino,
 6. Marcin Hamiszewski - SP Troszyn.

II grupa wiekowa:

 1. Radosław Pietrzak - Gimnazjum Góralice,
 2. Jakub Kumik - Gimnazjum nr 1 Gryfino,
 3. Martyna Żylewicz - SP Trzcińsko Zdrój,
 4. Julia Felska - Gimnazjum nr 2 Gryfino,
 5. Katarzyna Bodys - Gimnazjum nr 2 Gryfino,
 6. Sandra Czarniukiewicz - SP Banie.

III grupa wiekowa:

 1. Paulina Kwok - ZSO Gryfino,
 2. Katarzyna Kowalczyk - ZSP nr 2 Gryfino,
 3. Dominika Zwierzchowska - OSP Krzywin,
 4. Oskar Desecki - ZSO Gryfino,
 5. Julia Tarnowska - ZSP nr 1 Chojna.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, które finansowo wsparły organizację turnieju oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie za pomoc w organizacji eliminacji.
 

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia